Monday, January 13, 2020

Yesus & Hukum Taurat: Menunaikan, BUKAN Menghapuskan (Matius 5:17-18)Yesus datang bukan untuk menentang atau menghapuskan Taurat Allah tetapi untuk menggenapi atau menunaikannya. Jika kamu membaca Matius bab 5 hingga 7, malah seluruh kitab-kitab Injil, Yesus seakan-akan menolak dan melanggar Hukum Taurat tetapi sebenarnya TIDAK! Yesus SEBENARNYA menolak "ajaran nenek moyang" (5:21, 33) atau hukum-hukum manusia yang diajar oleh orang-orang Farisi dan guru-guru Taurat yang menyimpang dan lari daripada tafsiran yang benar #ServeToLead #InjilMatius Dalam podcast ini, kita akan belajar apa maksud:

* "Taurat dan ajaran nabi-nabi" (ayat 17a)
* "bukan untuk menghapuskan... tetapi... menunaikan" (ayat 17b)
* "satu titik atau huruf terkecil" (ayat 18a)
* dan apakah sikap dan pengertian kita tentang Hukum Taurat pada masa sekarang
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]