Friday, February 28, 2020

Bagaimana Jika Saudaramu TIDAK Mahu Memaafkanmu? (Matius 5:23-26)Saya percaya bahawa: Adalah lebih penting kita memaafkan orang lain dahulu daripada orang memaafkan kita. Kenapa? Kerana Yesus telah berfirman bahawa mengampuni orang lain ialah sikap para pengikut-Nya (baca Matius 6:14-15) dan samada orang mahu mengampuni kita atau tidak, itu bergantung kepada orang itu sendiri. Kita tidak boleh mengawal atau mengubah hati orang lain, tetapi diri kita sendiri - boleh!

Paulus, yang mengenal hati Yesus yang telah mengampuninya, menulis, "Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah damai dengan semua manusia" (Roma 12:18). Semaksimum yang boleh, cuba berdamai dengan musuhmu. Tetapi bagaimana jika saudara atau saudarimu tidak mahu memaafkanmu? Dalam podcast ini, saya akan menerangkan tiga (3) tindakkan yang boleh kita buat 😉🤜🤛 #ServeToLead #InjilMatius


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]