Monday, February 3, 2020

Hukum Taurat Itu Baik: Sikap Para Pengikut Kristus terhadap Perjanjian Lama (Matius 5:19)Yesus mengatakan bahawa Dia tidak datang untuk "menghapuskan" Hukum Taurat, tetapi untuk "menunaikannya" (Matius 5:17) dan semuanya akan atau pasti "ternyata berlaku" (5:18). Jika Yesus sendiri tidak menghapuskan atau mengetepikan Hukum Taurat, maka, para pengikut-Nya juga tidak harus melakukannya, kan? Jadi, apakah sikap kita terhadap Hukum Taurat, malah Perjanjian Lama, pada masa sekarang? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus apabila Dia mengatakan bahawa "jika seseorang MEMATUHI Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga" (5:19)? 🤔😉🙏 #ServeToLead #InjilMatius

______________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]