Monday, February 3, 2020

Kesalihan Kamu Harus Lebih daripada Orang Farisi: Bagaimana? (Matius 5:20)Lihat samada kamu serious atau tidak tentang firman Yesus dalam Matius 5:20 ini, "Sesungguhnya, kamu TIDAK akan memasuki kerajaan syurga jika kesalihanmu tidak lebih daripada kesalihan ahli Taurat dan orang Farisi." Bagaimana? Boleh? Kalau kamu mahu masuk dalam Kerajaan Syurga kamu MESTI lebih salih daripada mereka. Bolehkah kamu? Ingat, jika kamu tidak boleh, maka, kamu tidak boleh masuk dalam kerajaan Syurga. Jadi, bagaimana? Dengar podcast ini untuk penjelasannya 😉💪📖 #ServeToLead #InjilMatius
______________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]