Friday, February 28, 2020

Lapan (8) Berkat yang Difirmankan oleh Yesus Kristus (#InjilMatius)


Semua orang ingin diberkati. Tetapi idea atau pandangan Yesus Kristus tentang "berkat" adalah sangat berbeza dengan kebanyakkan kita, termasuk orang Kristian sendiri. Kenapa ada kesombongan rohani? Kenapa masih hidup dalam dosa? Kenapa banyak perpecahan dan perceraian? Kenapa isu-isu social berleluasa? Kenapa tidak pernah atau kurang mengalami penganiayaan sebab iman? Matius 5:3-12 ialah dimana Yesus memberikan asas-asas sikap dan karakter para pengikut-Nya. Kamu ingin hidup diberkati? Baca, pelajari dan aplikasikan Firman Allah 😉 Untuk mendengar komentari #InjilMatius KLIK LINK di bawah 👇👇👇 #ServeToLead

Diberkatilah Mereka yang Miskin Kerohanian (Matius 5:3) https://bit.ly/LegasiMatius15

Diberkatilah Mereka yang Bersedih (Matius 5:4) https://bit.ly/LegasiMatius16

Diberkatilah Mereka yang Lemah Lembut (Matius 5:5) https://bit.ly/LegasiMatius17

Diberkatilah Mereka yang Lapar dan Dahaga (Matius 5:6) https://bit.ly/LegasiMatius18

Diberkatilah Mereka yang Murah Hati (Matius 5:7) https://bit.ly/LegasiMatius19

Diberkatilah Mereka yang Suci Hati (Matius 5:8) https://bit.ly/LegasiMatius20

Diberkatilah Mereka yang Mendamaikan Manusia (Matius 5:9) https://bit.ly/LegasiMatius21

Diberkatilah Mereka yang Dihina, Dianiaya dan Difitnah (Matius 5:10-12) https://bit.ly/LegasiMatius22

________________________________

Untuk mendengar komentari-komentari #InjilMatius yang lain, FOLLOW


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]