Friday, February 28, 2020

Yesus tentang Isu Berkahwin & Bercerai (Matius 5:31-32)Pada zaman Yesus, berkahwin dan bercerai sudah menjadi perkara biasa. Berkahwin sudah tidak suci lagi dan bercerai sudah menjadi perkara tidak serius. Mereka memetik Firman Allah bukan untuk menguatkan rumahtangga tetapi untuk mencari alasan berpisah. Jika dibandingkan pada masa sekarang: berkahwin untuk mengubah status, bercerai untuk mencari kebebasan. Isu perkahwinan sudah tidak suci lagi, ia dianggap main-main, suka-suka bila bosan! Cuba kamu baca dan dengar, apa kata Yesus tentang isu ini👂💪😉 #ServeToLead #InjilMatius


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]