Wednesday, April 15, 2020

Tiga (3) Prinsip Bersedekah berdasarkan Matius 6:2-4


Alkitab mengatakan bahawa: "Sesiapa menindas orang miskin, mencela Penciptanya, tetapi sesiapa yang mengasihani orang yang melarat, memuliakan Dia" (Amsal 14:31, AVB). "Orang yang melarat" juga boleh diterjemah sebagai orang miskin. Bagaimana kita boleh menunjukkan kasih kepada orang miskin? Perkara pertama yang kita fikirkan ialah dengan memberi wang ringgit. Tetapi memberi dalam definasi Alkitab adalah lebih daripada itu.


Apabila kamu melihat atau terserempak dengan orang miskin atau orang yang memerlukan hari ini, apakah tindakkan yang akan kamu buat yang boleh menunjukkan bahawa kamu mengasihi TUHAN dan orang lain? Jangan bertangguh - buat!  #ServeToLead #InjilMatius

Untuk mendengar episod "Bila Bersedekah, Jangan Ambil Selfie" KLIK LINK di bawah:

PODCAST > bit.ly/LegasiMatius40 
SPOTIFY > bit.ly/LegasiSpotify 

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]