Monday, May 25, 2020

Apabila Orang Asing Memiliki Iman Yang Lebih Teguh Daripada Umat Allah (Matius 8:5-13)


Yesus Kristus kagum dengan iman teguh seorang ketua tentera (Matius 8:10). Menjadikan Yesus "kagum" sudah cukup luar biasa tetapi kamu harus sedar siapa orang ini. Dia ialah orang asing (orang bukan Yahudi), dia ketua tentera (besar kemungkinan tentera Roma, penjajah), dia merayu kepada Yesus (bukan untuk diri sendiri), dia datang bagi pihal hambanya (hamba yang dianggap sebagai 'barang' oleh orang pada masa itu) dan dia percaya Yesus tentu/pasti boleh menyembuhkan (hanya dengan berfirman)

Selalunya, orang asing - yang kita anggap bukan umat Allah - yang menunjukkan iman yang mengagumkan! Mahu mendengar kisah orang ini? Mahu tahu siapa yang layak datang kepada-Nya? #ServeToLead #InjilMatius #YesusKagum #ImanTeguh

Dengar Podcast > https://bit.ly/LegasiMatius60 


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]