Monday, May 25, 2020

Belajar Menjadi Lebih Optimistik


Kenapa kita harus belajar untuk menjadi lebih optimistik? Kerana menjadi pesimistik atau negatif ialah perkara yang semulajadi bagi kita. Tidak ada orang yang mengajar kita untuk menjadi risau, merungut dan tidak berterima kasih. Ianya automatik. Jadi, untuk menjadi lebih positif dan optimistik, kamu harus belajar! #ServeToLead #BelajarUntukMenjadiOptimistik #InspirasiLegasi #TigaCaraUntukMenjadiPositif

Untuk menonton video-video tentang pembangunan diri, pergi ke > http://bit.ly/LegasiSelfDevelopment  
Untuk belajar 15 Laws of Growth (hukum-hukum bertumbuh), pergi ke > http://bit.ly/The15Laws


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]