Tuesday, May 19, 2020

Memberitakan Injil & Tanggungjawab Social (Matius 6:33-34)


Apabila kita "mengutamakan kerajaan Allah serta perbenaran-Nya" (Matius 6:33), apabila kita fokus dengan hal-hal syurgawi, mempunyai hubungan dengan-Nya dan melakukan kehendak-Nya, maka, kita akan menjadi sangat berguna di dunia ini. Tetapi apabila kita khuatir, risau dan runsing akan hal-hal duniawi, kita langsung tidak berguna di dunia ini. Kenapa? Baca Matius 6:33-34 dan dengar episod podcast ini

#ServeToLead #InjilMatius #KerajaanAllahDanPerbenaranNya
KLIK DI SINI > bit.ly/LegasiMatius49 ATAU melalui Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]