Sunday, May 24, 2020

Nabi Palsu: Serigala Dengan Pakaian Domba (Matius 7:15-20)


"Berjaga-jagalah," amaran Yesus Kristus kepada para murid-Nya, "tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba tetapi sebenarnya serigala ganas" (Matius 7:15). Rasul Paulus juga berkata, "Aku tahu bahawa sepeninggalanku nanti, beberapa serigala garang akan masuk menyerang jemaah ini..." (Kisah Para Rasul 20:29). Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yesus sendiri dalam kitab-kitab Injil dan surat-surat para rasul dalam Perjanjian Baru banyak kali sudah memberi amaran tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu. Berjaga-jaga!

Dalam episod podcast kali ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana kita boleh mengenalpasti samada guru-guru atau 'nabi-nabi' yang kamu dengar, tonton dan pelajari itu PALSU atau datang daripada Allah ✅❎ KLIK DI SINI > https://bit.ly/LegasiMatius55 atau Spotify > https://anchor.fm/LEGASI.tv/ 


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]