Monday, May 25, 2020

Semua Kita Bijak, Hanya Berbeza


Simon lancar bercakap di hadapan orang ramai. Kenny sangat berbakat dalam fotograpi. Warren boleh mencari kord gitar hanya dengan mendengar lagu di radio. Albert senang berkawan dengan sesiapa sahaja. Saya boleh menghuraikan sesuatu yang rumit dengan mudah. Siapa diantara kami yang paling bijak? ⚡#ServeToLead #MultipleIntelligence #LainOrangLainBakat #KebolehanKitaBerbeza

Untuk menonton video-video tentang pembangunan diri, pergi ke > http://bit.ly/LegasiSelfDevelopment 

Untuk belajar 15 Laws of Growth (hukum-hukum bertumbuh), pergi ke > http://bit.ly/The15Laws


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]