Monday, May 25, 2020

Tuaian Banyak Tetapi Penuai Sedikit (Matius 9:35-38)


"Tuaian banyak sekali," kata Yesus Kristus selepas melihat orang ramai, "tetapi penuai hanya segelintir" (Matius 9:37). Jika dalam Perjanjian Baru sudah 'segelintir' bagaimana dengan sekarang? Ah, walaupun sudah tua kita masih belum serius tentang iman; kita fokus kepada aktiviti-aktiviti gereja kerana ini bermaksud kita tidak perlu keluar gereja; kita sangat berani menggelar diri kita pengikut Kristus tetapi takut untuk memberitakan tentang-Nya kepada orang lain.

Akhir zaman semakin dekat dan keadaan kita sekarang ialah klu yang hanya orang buta rohani sahaja yang tidak melihat. "Tuaian banyak sekali"... Apa respon kamu? #ServeToLead #InjilMatius #PanggilanUntukPenginjilan #DimanaPenuaiAkhirZaman #KedatanganYesusSemakinDekat

Untuk mendengar episod ini, KLIK DI SINI Podcast > https://bit.ly/LegasiMatius72 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]