Saturday, May 16, 2020

Yesus, Ajar Kami Berdoa (Matius 6:9-15)


Bagi orang Farisi, mereka berdoa secara hipokritikal. Mereka berdoa "supaya dilihat orang lain." Bagi orang pagan atau orang yang tidak mengenal Allah pula, mereka berdoa secara mekanikal. "Mencurahkan kata-kata yang tidak bermakna." Bagi para pengikut Kristus, berdoa seharusnya melibatkan HATI dan FIKIRAN Kenapa? Kerana kita kenal siapa TUHAN yang kita sembah, "Bapa kami yang disyurga" (Matius 6:9). Dalam Matius 6:9-13, Yesus mengajar bagaimana caranya kita harus berdoa... #ServeToLead #InjilMatius #Berdoa

Untuk mendengar episod podcast "Yesus, Ajar Kami Berdoa" KLIK DI SINI > bit.ly/LegasiMatius43 atau bit.ly/LegasiSpotifyTHINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]