Saturday, July 4, 2020

2 Ayat & 2 Panggilan Yang Membawa Perbezaan Pada Hari Penghakiman (Matius 10:32-33)"Sesiapa mengakui-Ku di hadapan orang ramai, akan Kuakui di hadirat Bapa-Ku di syurga," firman Yesus Kristus kepada para murid-Nya, "Sebaliknya, sesiapa yang menyangkal-Ku di hadapan manusia, akan Kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga" (Matius 10:32-33). Agama palsu suka meniru apa yang benar. Nabi dan TUHAN tidak boleh diucapkan bersama sebagai syarat untuk keselamatan. Nabi, walau betapa hebat sekalipun, hanya hamba sahaja. Tidak setara!

Tetapi dalam Matius 10:32-33, kita melihat Yesus tidak boleh hanya seorang nabi atau hamba biasa. Kenapa? Kerana penentuan samada diakui atau disangkal di hadirat Allah Bapa di syurga berpusat (centered around) kepada respon kita (manusia) kepada Yesus Kristus. "Mengakui-Ku"; " Kuakui"; "Menyangkal-Ku"; "Kusangkal." Siapa Yesus Kristus bagi kamu? ☺⚡📖 #ServeToLead #InjilMatius

Untuk mendengar, KLIK DISINITHINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]