Tuesday, July 7, 2020

Markus 1:14-15 Apa itu Injil? (#InjilMarkus S.1 E.6)


[Video pendek 8:20 minit] "Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkhabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, 'Sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini!'" (Markus 1:14-15). Dalam dua ayat ini, dua kali juga ayat 'Injil' digunakan. Apa itu Injil? 😊📖⚡ #ServeToLead #InjilMarkus

Kamu mahu orang lain juga belajar Alkitab? SHARE video ini :) Untuk menonton video lain di YouTube, KLIK DI SINI > https://bit.ly/LegasiInjilMarkus

YouTube: http://bit.ly/LEGASItv   

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]