Tuesday, July 14, 2020

Markus 1:21-22 Kenapa Yesus Ialah Guru Agung? (#InjilMarkus S.1 E.8)[Video pendek 7:05 minit] "Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya, Yesus masuk ke saumaah lalu mengajar. Mereka kagum dengan ajaran-Nya kerana Dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka" (Markus 1:21-22). Perkataan "kagum" atau "astounded" "astonished" "amazed" ini merujuk kepada respon orang apabila mendengar Yesus mengajar. Ada apa dengan cara Dia mengajar? 😊⚡📖 #ServeToLead #InjilMarkus

Kamu mahu orang lain juga belajar Alkitab? SHARE video ini. Untuk menonton video lain di YouTube, KLIK DI SINI > https://bit.ly/LegasiInjilMarkus  

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/      
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/     
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv     

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]