Tuesday, July 7, 2020

Markus 1:9-11 Mengapa Pembaptisan Yesus Penting? (#InjilMarkus S.1 E.4)[Video pendek: 9:01 minit]. Yohanes Pembaptis melakukan "baptisan pertaubatan untuk pengampunan dosa" (Markus 1:4). Jadi, apabila Yohanes membaptis Yesus, adakah ini kerana Dia berdosa? Tidak! Mari saya terangkan Mark 1:9-11 😊⚡📖 #ServeToLead #InjilMarkus

Kamu mahu orang lain juga belajar Alkitab? SHARE video ini :) Untuk menonton video lain di YouTube, KLIK DI SINI > https://bit.ly/LegasiInjilMarkus

YouTube: http://bit.ly/LEGASItv   

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]