Saturday, July 4, 2020

Menjadi Murid Yesus Yang Radikal (Matius 10:34-39)Dalam Matius 10:34, Yesus Kristus berkata kepada para murid-Nya, "Jangan sangka Aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia melainkan pedang." Wow! Bukankah Yesus "Raja Damai"? Kenapa membawa pedang? Adakah kita dipanggil sebagai teroris yang radikal? 😮

Kaedah mentafsir Firman Allah yang paling asas ialah membiarkan firman mentafsir firman ("let Scripture interpret Scripture"). Melalui konteks Matius 10 dan Injil Matius secara keluruhan, kita akan mendapati bahawa panggilan untuk menjadi murid Kristus yang radikal ialah sesuatu yang sangat berbeza maksudnya 😉⚡📖 #ServeToLead #InjilMatius

Untuk mendengar episod Podcast ini, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiMatius81 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]