Saturday, July 4, 2020

Menyambut Pengkhabar & Khabar Kerajaan Syurga Atau Hukuman Pada Hari Penghakiman (Matius 10:11-15)Baca petikan firman ini, Matius 10:11-15, 1) Sebagai pengikut Kristus yang telah diperintahkan (Matius 28:18-20 ialah bukan cadangan) untuk memberitakan Injil; dan 2) Sebagai seorang yang belum mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat:

"Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu.

Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu: pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu."

#ServeToLead #InjilMatius Untuk mendengar episod ini, KLIK DI SINI Podcast > http://bit.ly/LegasiMatius75 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]