Saturday, July 4, 2020

Para Murid Tidak Boleh Melebihi Gurunya (Matius 10:24-25)Yesus Kristus memberi peringatan kepada para murid-Nya, "Tiada murid yang melebihi gurunya; tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya; hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya!" (Matius 10:24-25).

Bagaimana kita "tidak melebihi" Yesus? Apa yang dimaksudkan dengan "seperti"-Nya? Kenapa Dia dipanggil "Beelzebul" dan apa kaitannya dengan kita? Untuk mengetahui, dengar episod podcast ini 😉⚡📖 #ServeToLead #InjilMatius #Pemuridan #SayaPengikutKristusTHINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]