Saturday, July 4, 2020

Pergi Bersaksi Kepada Bangsa Kamu Sendiri Dahulu (Matius 10:5-10)Yesus Kristus berfirman kepada dua belas orang murid-Nya, "Jangan pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel" (Matius 10:5-6). Wow! Pergi kepada orang Israel sahaja?

YA, buat masa itu & TIDAK, untuk akan datang Apakah maksud saya? Dan lebih penting lagi, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 10:5-10? 📖😊 #ServeToLead #InjilMatius #BeritaBaik #InjiliBangsaMu

Untuk mendengar episod ini, KLIK DI SINI Podcast > http://bit.ly/LegasiMatius74 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]