Saturday, July 4, 2020

Tiga (3) Sebab Jangan Takut Akan Manusia (Matius 10:26-31)"Jangan takut akan manusia," kata Yesus Kristus kepada para murid-Nya (Matius 10:26). Atau, jangan fobia (phobia) terhadap manusia. Galakkan ini bukan diberikan kepada nominal 'Kristian' yang memikul kayu salib beberapa jam pada hari minggu sahaja (ah, salah satu tujuan koronavirus ialah untuk membezakan komited Kristian daripada keagamaan Kristian) atau bukan kepada mereka yang individualistik "Yesus untuk saya, saya, saya sahaja."

Galakkan atau dorongan ini diberikan Tuhan Yesus kepada mereka yang berani untuk pergi (bertindak) dan mengkhabarkan (berita) Injil Kristus tentang Kerajaan Syurga (Matius 10:7; 28:18-20). Jangan takut akan manusia! Kenapa? Sekurang-kurang ada tiga (3) sebab utama. Dengar podcast ini 👂😉⚡ #ServeToLead #InjilMatius #JanganTakut #KerajaanSyurgaTHINK BIG. START SMALL. GO DEEP.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]