Saturday, July 4, 2020

Tips & Tools Untuk Menjadi Pelajar Kristus (LEGASI.tv Interview S.1 E.10) bersama Richard Angelus


LEGASI.tv Special Interview (S.1 E.10) sepatutnya menemu bual orang lain tetapi oleh kerana yang dijemput mengalami masalah yang tidak dapat dielakkan, saya akan menutup Season 1 ini dengan berkongsi tentang topik Tips & Tools untuk Menjadi Pelajar Alkitab 😊

Setiap kita unik: cara kita belajar berbeza, proses pemahaman kita berbeza dan perwatakkan kita juga berbeza. Tetapi setiap kita - para pengikut Kristus - mempunyai panggilan yang sama, iaitu untuk mengenali TUHAN Allah kita. Dan cara yang terbaik untuk mengenal-Nya, Firman yang hidup ialah melalui Alkitab, Firman yang tertulis 📖 Mahu menjadi murid Yesus? Jadi, kena terus menjadi pelajar Alkitab ⚡💪

#ServeToLead #LEGASIInterview #MenjadiPelajarAlkitab #MengenaliTUHANMengenaliFirman #SayaPengikutKristus


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]