Wednesday, August 12, 2020

Hubungan Diantara Penolakan & Kerasukan Semula (Matius 12:43-45)“Apabila roh jahat keluar daripada seseorang, roh itu akan menjelajahi kawasan yang tandus untuk mencari tempat berehat," respon Yesus Kristus kepada para guru agama yang menuduh dan menolak-Nya, “Sekiranya tempat itu tidak ditemukannya, roh itu akan berkata, ‘Aku akan pulang ke rumah yang telah kutinggalkan.’ Roh itu pun pulang dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan kemas. Roh itu lalu pergi memanggil tujuh roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya memasuki tubuh orang itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada dahulu. Inilah yang akan terjadi kepada manusia durjana zaman ini" (Matius 12:43-45).

Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Apakah realiti tentang roh jahat dan isu kerasukkan? Bolehkah orang dirasuki semula selepas pulih? Bolehkah orang Kristian dirasuki roh jahat? Apakah kaitannya dengan penolakan? 🤔😊📖 #ServeToLead #InjilMatius

Untuk mendengar episod ini, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiMatius101 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/          
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/        
Instagram: https://instagram.com/legasi.tv/        
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv        

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]