Thursday, August 6, 2020

Seperti Yang Tersurat...Dalam Perjanjian Lama, nabi Yesaya dan nabi Maleakhi sudah bernubuat tentang kedatangan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Bagaimana mereka tahu? TUHAN telah berjanji kepada mereka bahawa Penyelamat akan datang dan seorang utusan akan mendahului-Nya (Maleakhi 3:1) dan menyediakan jalan untuk-Nya (Yesaya 40:3). Dari dulu lagi, orang sentiasa menantikan kedatangan Penyelamat atau Mesias itu. Dengan memetik dua ayat ini, Markus (1:2-3) ingin menyatakan kepada kita bahawa Yesus ialah Penyelamat yang telah dijanjikan itu!

Mengetahui dan mempercayai bahawa TUHAN sentiasa berpegang kepada janji-janji-Nya, kita sepatutnya tenang dan bergantung harap kepada-Nya. Semuanya akan terjadi "seperti yang tersurat" dalam Firman-Nya. Setiap kali kamu membaca atau mendengar tentang Yesus menurut Alkitab, kamu ingat ini: Janji-Nya bukan hanya pasti digenapi tetapi Dia juga datang untuk menggenapinya 😊⚡📖 #ServeToLead #RenunganInjilMarkus

Untuk menonton video-video pendek bagi #InjilMarkus KLIK DI SINI > https://bit.ly/LegasiInjilMarkus   

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/       
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/      
Instagram: https://instagram.com/legasi.tv/      
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv      

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]