Saturday, October 17, 2020

Menjadi Guru Yang Mahir dalam Perjanjian Lama & Baru (Matius 13:51-52)

 

Salah satu trend kebanyakkan gereja-gereja sekarang ini ialah: mengajar Firman Allah hanya dalam Perjanjian Baru dan jarang dalam Perjanjian Lama* (kecuali sebagai petikan). P. Lama dilihat sebagai tidak relavent pada masakini. Saya setuju P. Baru ialah yang terutama, tetapi tidak akan ada P. Baru jika tidak kerana P. Lama.

Begini, jika kita - terutamanya para guru - "menerima ajaran tentang kerajaan syurga" dan memiliki pengetahuan tentang P. Lama dan Baru, kita seperti "ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama daripada khazanah simpanannya" (Matius 13:52) 😉💪⚡ Mari saya terangkan... #ServeToLead #InjilMatius

Untuk mendengar episod ini, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiMatius110 ATAU Spotify > http://bit.ly/LegasiSpotify

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/            
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/         
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]