Sunday, December 13, 2020

Markus 4:26-29 Bagaimana Kerajaan Allah Bertumbuh? (#InjilMarkus S.1 E.32)

 

Ada dua faktor penting bagaimana Kerajaan Allah bertumbuh di dunia pada masakini: #1 Umat Allah terus-menerus menabur Firman Tuhan; dan #2 TUHAN yang akan mengadakan hasilnya. #1 ialah perkara yang kita boleh lakukan; #2 hanya TUHAN yang boleh melakukannya. Apa yang kamu boleh lakukan untuk meluaskan lagi Kerajaan-Nya? 😉🔥📖 #ServeToLead #InjilMarkus #Penginjilan #PertumbuhanRohani

🤳 Untuk menonton video-video lain, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiInjilMarkus 👂 Untuk mendengar Podcast pengajian Injil Matius, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiSpotify

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/             
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/          
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]