Sunday, December 20, 2020

Markus 5:35-43 Bagaimana Yesus Membangkitkan Orang Mati? (#InjilMarkus S.1 E.41)


Dalam Markus 5:35-43 kita membaca bagaimana Yesus Kristus membangkitkan anak perempuan Yairus daripada kematian. "Anak itu tidak mati," ironi  dalam kenyataan Yesus, "cuma tidur." Saya mendapati ada lima (5) hal yang penting dalam firman ini 😊📖⚡ #ServeToLead #InjilMarkus

🤳 Untuk menonton video-video pengajian Injil Markus lain, KLIK DI SINI > http://bit.ly/LegasiInjilMarkus

FB Page: https://facebook.com/LEGASI.tv/              
Podcast: https://anchor.fm/LEGASI.tv/           
YouTube: http://bit.ly/LEGASItv

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]